[CTV-Tiếng Anh] - SEO Content Writer

  • Department Marketing
  • Level Experienced (Individual Contributor)
  • Time Working Part-time
  • Exprided 15/07/2024
  • Amount of people 2 people
  • Salary 3 - 5.000.000 VND

TIMIND là công ty mảng Thương mại điện tử (E-commerce), công ty hướng đến thị trường mục tiêu tại khu vực Pháp, Đức, Ý, US-UK. TIMIND - quy mô nhân sự 35-50 người - nơi hội tụ các ứng viên có nền tảng từ những trường top 1 đại học trong nước và các du học sinh, có nhiều kinh nghiệm trong thị trường trong nước cũng như quốc tế. TIMIND đang dần khẳng định vị thế của mình trong mảng thương mại điện tử trên thị trường Quốc tế. Mức độ tăng trưởng nhanh liên tục qua các tháng, trung bình đạt 200-300%/năm. Chúng tôi đang chiêu mộ những ứng viên có kinh nghiệm, nhiệt huyết cùng đồng hành từ những bước đi vững chắc đầu tiên nhằm đưa công ty phát triển một brand quốc tế trong năm 2024.

1. Job Description

- Write SEO content, various topics: 1000-2000 words/article. At least 5 articles per week

- Follow the provided outline (if needed), keyword.

- Follow SEO checklist to ensure output. 

 

2. Requirement

- Bachelor’s degree in Marketing, English major (priority is given to FTU, ULIS, HANU, NEU… other)

international universities in Vietnam & overseas.

- Have more than 6 months of experience writing SEO content, priority is given to candidates with IELTS from 7.0

 

3. Benefit min 120.000 VND/article 

Please kindly send CV & Portfolio with title CTV - SEO Content via email: hr@timind.co

Back to top